Съвети за пътуване

Изисквания на авиокомпаниите за разрешеното количеството багаж при пътуване:
Всеки пътник има право на 1 куфар – 20 кг багаж за чекиране и ръчен багаж (малък куфар, раница или чанта), който да може да се помести в багажното помещение над седалките в самолета и е в рамките на 10 кг.; предвид дългите полети и преминаване през няколко летища препоръчваме да опаковате багажа си преди да го чекирате.
В случай, че пътува семейство от 2 или 3 члена, то няма право да обедини багажа си в един куфар, тежащ общо 40 кг или 60 кг., задължително трябва всеки да помести багажа си в персонален куфар в рамките на допустимите килограми.

Ограничения за съдържанието на ръчния багаж:
Проверете и отстранете от багажа си - остри и режещи предмети, оръжия и амуниции.
Вие и вашия ръчен багаж ще бъдете проверявани както за забранени предмети, така и за количествата течности, които носите. Тези мерки не ограничават в никакъв случай течностите, които можете да закупите в магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка.
Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчния си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба (продават се и в РЕП на летището). Течностите в ръчния багаж не могат да бъдат повече от 1 литър.

За да подпомогнете операторите по сигурност, Вие трябва:
да предоставите за проверка на оператора по сигурност плика, съдържащ течностите, които пренасяте;
  • да свалите връхните си дрехи /палто, сако/ и др. Те ще бъдат проверени отделно;
  • да извадите преносимите компютри и други електронни устройства от вашия ръчен багаж. Те ще бъдат проверени отделно.

Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са:
  • вода и други напитки, супи, сиропи; кремове, лосиони, олио; гримове; парфюми; спрейове; паста за зъби, други пасти; гелове, включително за коса и душ-гел; консистенция на твърда-течна основа /сапуни/; всички производни от подобни консистенции; опаковки, чието съдържание е под налягане, като пяна за бръснене, дезодоранти и др.

Вие все още можете:
  • да пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране. Новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж;
  • да носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването. В пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването;
  • да купувате течности, като напитки, парфюми и др. или в магазините на летищата от Общността, разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета на авиокомпания от Общността. Ако течностите са в специален, запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка. В противен случай съдържанието на плика може да бъде конфискувано при проверка за сигурност. Ако трансферирате на летище в Общността, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на това летище, а ако трансферирате повече от един път, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на последното летище.

Всички тези течности са допълнителни към количествата в самозапечатващите се за многократна употреба прозрачни пластмасови пликчета, посочени по-горе.