За Астра Холидей

АСТРА ХОЛИДЕЙ

Астра Холидей е утвърдена агенция за самолетни билети и туризъм, основана през 1998 г.

Основните принципи в работата ни са гъвкавост и точност при постигане на оптимален вариант за пътуване на нашите клиенти.

Стремежът към висок професионализъм е водещ в усилията ни за самоусъвършенстване и повишаване квалификацията ни като консултанти в продажбата на хотели и самолетни билети.

Сред обслужваните от нас клиенти са предимно смесени фирми с българско и чуждестранно участие, както и представителства на международни фонданции и агенции. За това време на съществуване като пътническа агенция успяхме да съхраним ентусиазма си и да запазим коректни взаимоотношенията си с клиенти и колеги.

Туристическа агенция Астра Холидей” ЕООД има дългогодишни партньорски контакти с агенции по целия свят.

Отчитайки, естеството на пътуванията и важността на служебните ангажименти, ние се ангажираме да свеждаме до минимум разходите на клиентите за глоби при промяна на дати или отказ от пътуване. Изразяваме готовност да откликваме с необходимото внимание във всички случаи, когато сме своевременно уведомени.

Предоставяме кратък списък с необходимите лицензи, описание на начина на работа и допълнителна информация, касаеща нашата работа:

1. Агенцията притежава опит в областта на обществените поръчки, както и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й.
2. Агенцията е член на IATA-BSP, притежава акредитация в IATA и използва резервационната система AMADEUS.
3. Агенцията има издаден Туроператорски и Турагентски лиценз.
4. Агенцията има сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании
5. Агенцията притежава лиценз „ Професионална отговорност”.
6. При заявка за резервация на самолетни билети, агенцията ще предостави отговор на възложителя в рамките на 10 минути, както и да предостави информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването.
7. Срок за изпълнение на заявката - с въвеждането на електронните билети става възможно доставката на самолетния билет да е не повече от 1 минута.
8. Срок за реагиране при извънредни обстоятелства – 10 минути. Екипът от високо квалифицирани служители реагира при форсмажорни обстоятелства с подобаващ професионализъм и бързина.
9. При случаи на смяна на датите на пътуване или при възстановяване на суми по неизползвани или частично използвани билети оказваме активно съдействие за игнориране на тези условия в зависимост от възможностите на авиокомпаниите.
10. Агенцията може да осигури по искане на възложителя оферта за застраховка «Бизнес пътуване» за определен от възложителя период, както и различни видове медицински застраховки.
11. След сключване на договор агенцията може да договори специални корпоративни цени в полза на Възложителя, както и специални групови цени (минимален брой пътуващи в зависимост от авиокомпанията е между 6 и 10 човека) и преференциални условия.
12. Агенцията осигурява хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартиртите пари, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
13. Допълнителни предложения, целящи увеличаване ефективността и качеството на услугата


Доверете ни се - мечтайте и пътувайте с нас !